Featured Pub Asset Building Briefs & Summaries

Child Development Accounts: A Policy Design and Opportunity for Azerbaijan

In Azerbaijan, recent economic growth and sizable oil revenues offer a path for improving the well-being of the nation’s children. This brief makes the case for a national CDA policy in Azerbaijan and suggests viable paths to implementation of such a policy.


Son zamanlar Azərbaycanda baş verən iqtisadi inkişaf və neft gəlirlərinin artamsı, uşaqların rifahının yaxşılaşdırılamsı sahəsində dayanıqlı proqramlar tətbiq etməyə  imkan yaradır.  Sənəd, Azərbaycanda  hər bir uşağa qənaet hesabları olan- Uşaq İnkişaf Hesablarının-açılması üçün yazılan siyasi sənədin qısa xülasəsidir.

Citation

Huseynli, A., Sherraden, M., & Gottlieb, D. (2020, January). Chıld Development Accounts: A polıcy design and opportunity for Azerbaijan (CSD Policy Brief No. 20-02). St. Louis, MO: Washington University, Center for Social Development.